Cụm danh từ với cấu trúc: [Head + prepositional phrase]

()

Tiếp theo loạt bài học về cụm danh từ, bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về trường hợp thứ 3 của cụm danh từ. Click vào đây nếu bạn chưa biết 4 trường hợp của cụm danh từ là gì.

Trong trường hợp 3 của cụm danh từ cấu trúc của nó có dạng như sau:

Head + Prepositional phrase ( Danh từ + cụm giới từ)

Xem các ví dụ sau:

  • a rise in price (một sự tăng về giá)
  • a feeling of fear and loneliness (cảm giác sợ hãi và cô đơn)
  • a girl with brown hair (Cô gái trẻ có mái tóc nâu)
  • a man with a short gun (người đàn ông cao lớn có súng ngắn)
  • arguments about abortion
  • reasons for my hesitation
  • source of concern
  • book on the shelf (cuốn sách trên kệ sách)
  • the source of conflict (nguồn gốc của xung đột)
Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!