Giảm giá!

[Tài liệu] 15 Days Practice for IELTS Writing (PDF)

Giá gốc là: 20.000 ₫.Giá hiện tại là: 10.000 ₫.

[Tài liệu] 15 Days Practice for IELTS Writing (PDF)

  • Tải tài liệu nhanh chóng không phải chờ
  • Không cần đăng ký tài khoản
  • Không cần đăng nhập
  • Không quảng cáo làm phiền
  • File type: PDF
  • Số trang:145
  • Size:26.1MB

Mô tả

[Tài liệu] 15 Days Practice for IELTS Writing (PDF)

Cuốn sách tổng hợp 1 cách đầy đủ và thông minh các kỹ năng cần thiết để đạt điểm cao trong IELTS Writing.

Cuốn sách không dạy bạn bằng cách cung cấp càng nhiều bài mẫu càng tốt, mà là đưa cho các bạn cần câu để câu được điểm số mà mình mong muốn và những kỹ năng cần thiết.

Các yếu tố trong bài thi writing IELTS được thiết kế để đánh giá cách bạn viết lập luận một cách phù hợp, cách tổ chức ý có hệ thống và sử dụng từ vựng và ngữ pháp một cách chính xác.

Xem thử 10 trang đầu tiên:

Facebook Comments
50%