Sự khác nhau giữa “in the summer” và “in summer”?

in the summer and in summer

Hỏi: Giải thích sự khác nhau giữa hai cụm từ sau: “in the summer” và “in summer”?

Q: Sự khác nhau giữa “in the summer” và “in summer” là gì?

Sự khác nhau giữa 2 cụm từ “in the summer” và “in summer” là:

• Trường hợp (1) có nghĩa là một mùa hè cụ thể

In the summer when I met her at the bus station, I felt in love with her. (Cái mùa hè mà tôi gặp cô ấy ở bến xe, tôi đã đem lòng yêu cô ấy)

• Nhưng trường hợp (2) không có mạo từ “the” có nghĩa là mọi mùa hè. (mùa hè nói chung)

In summer it is very hot. (Mùa hè trời rất nóng – mùa hè nào chả nóng phải không các bạn)./ 

Chia sẻ bài viết này nếu thấy hữu ích cho bạn và mọi người.

Facebook Comments