[Tài liệu] Sách bài tập tiếng Anh 8 – Lưu Hoằng Trí (Doc+Đáp án)

[Tài liệu] Sách bài tập tiếng Anh 8 – Lưu Hoằng Trí (PDF+Đáp án)

 • Tải tài liệu nhanh chóng không phải chờ
 • Không cần đăng ký tài khoản
 • Không cần đăng nhập
 • Không quảng cáo làm phiền
 • File type: Doc
 • Số trang: 62
 • Size: 2MB

Mô tả

[Tài liệu] Sách bài tập tiếng Anh 8 – Lưu Hoằng Trí (Doc+Đáp án)

Sách có các dạng bài tập tập trung phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, đặc biệt tập trung tâm lý lứa tuổi của học sinh lớp 8. Cuốn sách bao gồm 12 unit tương ứng với 12 chủ đề quen thuộc, kèm theo các bài Test yourself.

Mỗi chủ đề bài học gồm:

 • Phần A: Phonetics (Ngữ âm)
 • Phần B: Vocabulary & Grammar (Từ vựng & Ngữ pháp)
 • Phần C: Speaking (Nói)
 • Phần D: Reading (Đọc)
 • Phần E: Writing (Viết)
 • Test (bao gồm 80 câu hỏi thuộc các kỹ năng nêu trên)

Các bài “Test yourself” sau mỗi 3 đơn vị bài học giúp học sinh tự kiểm tra nội dung kiến thức, rèn luyện các kỹ năng

Xem thử 15 trang đầu tiên

 

Facebook Comments