Bài tập về Đảo ngữ

Bài học trước chúng ta đã được biết đảo ngữ là gì, xảy ra khi nào và các trường hợp sử dụng đảo ngữ. Hôm nay chúng ta cùng làm bài tập ôn lại kiến thức đã học.

Câu hỏi 1. Giải thích hiện tượng ngữ pháp trong câu dưới đây:

  • Had the Japanese prime minister agreed, president Bill Clinton would have lost a capegoat for the huge and America trade deficit.

Trả lời: hiện tượng ngữ pháp trong câu này là cách sử dụng đảo ngữ. “Had” được dùng để thay thế cho “if” trong câu điều kiện. Câu trên có thể được viết lại như sau: if the Japanese prime minister had agreed…..

Câu hỏi 2. Giải thích cách dùng đảo ngữ trong các câu dưới đây:

a. Economics sanctions to be the initial objectives of US diplomacy should North Korea fail to provide adequate assurance.

Trả lời: “Should” được dùng để rút gọn “if “ trong câu điều kiện

b. Never has it been more obvious that the negotiation was futile.

Trả lời: đảo ngữ được dùng khi từ “never” đứng đầu một câu.

c. Have you ever been to London?

(Trả lời: đảo ngữ được dùng trong câu nghi vấn)

Facebook Comments