[Tài liệu] Tuyển tập 80 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh (Có đáp án)

10.000 

Tuyển tập 80 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh (Có đáp án). Tổng hợp các dạng bài tập trọng tâm, bám sát theo cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

Mô tả

[Tài liệu] Tuyển tập 80 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh (Có đáp án). Tổng hợp các dạng bài tập trọng tâm, bám sát theo cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh. Thông qua bộ đề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh các em học sinh có thêm nhiều gợi ý ôn tập, đạt được kết quả cao

Facebook Comments