Phân biệt sự khác nhau giữa “audience”, “spectator”, “viewer”, “watcher”

Phân biệt sự khác nhau về cách dùng các từ nói về sự nghe nhìn như: “audience”, “spectator”, “viewer” và “watcher”.

Cách dùng từ “Audience

Có nghĩa là:

 • khán giả (nghe, nhìn) bên trong một sân khấu, hội trường, tòa nhà như xem phim, kịch, biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc, bài diễn thuyết…
 • Độc giả, thính giả

Ví dụ:

 • The audience laughed and she glanced up at the stage.
 • The target audience for this talk-show will be teenagers
 • The audience, composed of students and teachers, interrupted her with clap “Very good!”

Cách dùng từ “Viewer

Có nghĩa là: Khán giả, người xem truyền hình. Ví dụ:

 • The television program “Ai là triệu phú” attracted millions of viewers in Vietnam
 • Millions of viewers will be glued to their sets for this program.
 • A lot of viewers complained that there was too much sensitive scenes in the movie.
 • This program contains language that some viewers might find offensive

Cách dùng từ “Spectator

Có nghĩa là: khán giả (ngoài trời) đặc biệt trong các sự kiện thể thao, buổi trình diễn. Ví dụ:

 • The national stadium can hold up 100,000 spectators.
 • Over 2000 spectators came and cheered for the national football team.

Cách dùng từ “Watcher

Là người quan sát một người/một vật gì đó một cách có chủ đích, thường xuyên và tập trung (không qua màn ảnh)

 • The watcher lingered for a moment. (Người xem đã nán lại một lúc)
 • The rain didn’t touch the watcher, and Linda crossed her arms.
 • A whale-watcher (người quan sát cá voi)
 • Wildlife watchers: các nhà quan sát động vật hang dã.
 • The watcher on the balcony saw the thief’s escape./
Facebook Comments