Our Tet holiday: Looking Back

()

Hướng dẫn giải chi tiết học phần “Looking Back”, Unit 6 – Our Tet holiday, giáo trình Global Success

Vocabulary

Match the verbs on the left with the nouns on the right.

Hướng dẫn giải:

 • 1 – d: give lucky money (lì xì)
 • 2 – c: cook special food (nấu món ăn đặc biệt)
 • 3 – e: plant trees (trồng cây)
 • 4 – a: make a wish (có một điều ước)
 • 5 – b: watch fireworks (ngắm pháo hoa)
 • 6 – f: break things (làm vỡ đồ đạc)

Complete the sentences with the words / phrases in the box.

Phương pháp giải:

 • gathering: sum họp, đoàn viên
 • lucky money: tiền may mắn/ lì xì
 • cleaning: làm sạch/ quét dọn
 • banh chung: bánh chưng
 • peach: quả đào
 1. At Tet, my mother puts lucky money into red envelopes.
  (Tết đến, mẹ cho tiền lì xì vào những bao lì xì.)
 2. – What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?) I’m cleaning my bedroom.
  (Tôi đang dọn phòng ngủ của tôi.)
 3. Banh chung is special for Tet.
  (Bánh chưng là món đặc sản ngày Tết.)
 4. We have peach flowers only at Tet.
  (Chỉ vào dịp Tết chúng tôi mới có hoa đào.)
 5. When everybody is at home together, we call it a family gathering.
  (Khi mọi người ở nhà cùng nhau, chúng tôi gọi đó là một buổi họp mặt gia đình.)

Grammar

Write full sentences using the cues given, and should or shouldn’t.

Lời giải chi tiết:

 1. He / She should ask for permisson before entering a room.
  (Bạn ấy nên xin phép trước khi vào phòng.)
 2. He/She shouldn’t run about the home.
  (Bạn ấy không nên chạy quanh nhà.)
 3. He/She shouldn’t take things from a shelf.
  (Bạn ấy không nên lấy đồ trên kệ.)
 4. He/She shouldn’t make a lot of noise.
  (Bạn ấy không nên gây ồn ào.)
 5. He/She should ask for some water if he/she feels thirsty.
  (Bạn ấy nên xin một ít nước nếu bạn ấy thấy khát.)

Read the passage and fill the blanks with some or any.

Phương pháp giải:

 • some + danh từ số nhiều / danh từ không đếm được, thường dùng trong câu khẳng định
 • any + danh từ số nhiều / danh từ không đếm được, thường dùng trong câu phủ định hoặc nghi vấn

Lời giải chi tiết:

 1. some
 2. some
 3. any
 4. any
 5. some
 6. any

My room is ready for Tet. By the window are some balloons. There is a picture I made from some old magazines. It’s colourful, but I didn’t use any paint or colour pencils. I love flowers, but I don’t have any yet. Oh, look at this new plant. It needs some water, but it doesn’t need any sunlight. It can live in a room.

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!