Thứ tự tính từ trong câu

Thứ tự tính từ trong câu tiếng Anh
()

Chúng ta đã có bài học giới thiệu về tính từ, cấu tạo, phân loại, chức năng của tính từ, hôm nay chúng ta học về thứ tự của tính từ trong câu.

Khi chúng ta muốn viết hay nói một câu trong đó có sử dụng nhiều tính từ thì trật tự của những tính từ này sẽ được đặt như thế nào? Dưới đây là cách ghi nhớ cách sắp đặt trật tự của nhiều tính từ đi cùng nhau trong một câu:

(Quantity/Number)->(Quality/Opinion-general-specific)->(Size)->(Shape)->(Age)->(Color)->(Nationality/Origin)->(Material)->(Purpose)

Ví dụ:

A luxurious big new red Korean car = (một chiếc xe sang to mới màu đỏ của Hàn Quốc sản xuất)
A nice beautiful young girl = Một cô gái trẻ xinh đẹp
A big black American limousine = Một chiếc limosin to màu đen của Mỹ
That horrible big fierce dog = Một con chó kinh tởm to và dữ dằn.
A lovely intelligent animal = Một động vật thông minh đáng yêu

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!