Tác nhân trong câu bị động

Chúng ta đã học về những trường hợp sử dụng thể bị động và cách chia động từ trong thể bị động. Trong khuôn khổ bài này chúng ta tìm hiểu về tác nhân trong câu bị động.

Trong phần mệnh đề bị động, chúng ta thường dùng cụm từ bắt đầu bằng “by” khi muốn đề cập đến tác nhân (agent) – là người hoặc vật gây ra hành động hoặc làm điều gì đó xảy ra. Tuy nhiên tác nhân chỉ chiếm khoảng 20% trong mệnh đề bị động.

Ví dụ:

  • She was attacked by a dangerous dog (Cô ta bị tấn công bởi một con chó dữ)
  • Their money was stolen by a thief (Tiền của họ bị đánh cắp bởi một tên trộm)
  • I was really shocked by her attitude (Tôi thực sự bị sốc bởi hành động của cô ấy)
  • These carpets are made by the children who work twelve hours a day
  • Thi bamboo bowl is made by a skilful craftman

Sau quá khứ phân từ của một vài động từ tĩnh, bao gồm một vài dạng được dùng như tính từ, những giới từ khác có thể được dùng thay cho “by”.

Ví dụ:

  • We were worried about/by her silence (Chúng tôi lo lắng bởi sự im lặng của cô ta)
  • Are you frightened of spiders? (Các bạn có sợ nhện không?)

“with” được dùng để nói đến những dụng cụ được tác nhân sử dụng để gây ra hành động

  • He was shot (by the thief) with a rifle (Anh ấy bị bắn bởi một khẩu súng trường)
Facebook Comments