Sự khác nhau giữa “on the morning” và “in the morning”?

Giải thích sự khác nhau giữa “on the morning” và “in the morning”?

Sự khác nhau giữa On the morning và In the morning là gì?

Sự khác nhau giữa chúng là “in the morning” có nghĩa là mọi buổi sáng (every morning).

Ví dụ:

– He always takes me home in the morning (sáng nào anh ấy cũng đưa tôi về nhà) 

Nhưng “on the morning” là một buổi sáng cụ thể.

Ví dụ:

On the morning when I met him in Ha Long city for the first time, my life was terribly happy. (Vào cái buổi sáng mà tôi gặp hắn ở Hạ Long lần đầu tiên, đời tôi hạnh phúc vô cùng.).

Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học:

Facebook Comments