Mạo từ không xác định và cách dùng

Mạo từ không xác định
()

Bài học hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng mạo từ không xác định trong tiếng Anh – English indefinite article (a, an), một số giáo trình gọi là mạo từ bất định.

Cách sử dụng mạo từ không xác định: a, an 

Dùng với danh từ số ít để diễn đạt đặc điểm chung của người, con vật, sự vật:

A man needs friends. (= Mọi người ai cũng cần bạn bè)

A dog likes to eat meat. (= Mọi loại chó đều thích ăn thịt)

Dùng với danh từ đếm được số ít đã tách ra khỏi lớp từ:

– I am a girl (Tôi là một cô gái)

– I am not a woman (Tôi không phải là một phụ nữ)

– Police are searching for a 13 year-old girl who has been missing since sunday night. (Cảnh sát đang tìm kiếm cô gái trẻ 13 tuổi mất tích từ đêm hôm chủ nhật – Cố gái 13 tuổi và bị mất tích chứ không phải là cố gái 14 hay 15 tuồi …)

Dùng để nói một người hay vật thuộc về một tổ chức hay nhóm:

– He is a pupil at International School under the Vietnam National University, Hanoi

– Le Thi Thuy Hong, a student at Hanoi Open University, was crowned Miss IS 2014

Dùng với nghĩa là: one, each, every:

An hundred

– He comes to meet me once a week (Anh ấy đến thăm tôi tuần một lần)

– Twice a month (2 lần trong một tháng)

– Sixty mile an hour ( 60 dặm một giờ)

Được dùng trong câu cố định:

– Once upon a time

– To be in a hurry

– Have got a headache/ cold …

– To have a bath

– To be at a loss.

Dùng với danh từ chỉ quốc tịch, nghề nghiệp, tôn giáo, chính trị…

– He is an American

– She is a doctor 

– Hong is a university student

Có thể đứng trước: Mr, Mrs, Mis,  để nói về một người cụ thể

A Mrs Tan phoned and left a message for you

Dùng sau các từ : What, such, many, quite, half, …

– What an interesting story!

– Such a beautiful girl

– Half an hour 

– Many a man think so

./.Chia sẻ bài học để mọi người cùng học và trao đổi.

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!