Cách dùng “CAN”, “MAY”, “SHOULD”

Bài trước chúng ta đã học về cách sử dụng cơ bản của động từ khuyết thiếu. Bài này chúng ta cùng học cách dùng các động từ khuyết thiếu “can”, “may”, “should”.

Cách sử dụng động từ khuyết thiếu “Can”

Dùng để diễn tả năng lực, khả năng của một người
I can swim, I can speak Chinese
Dùng để diễn tả việc gì đó có khả năng, có thể xảy ra
The worst thing can happen
Đưa ra thỉnh cầu
Can I take you home in the rain ?
What can I do for you?

Cách sử dụng động từ khuyết thiếu “May”

Diễn tả sự cho phép: (diễn tả sự cho phép) với nghĩa: có thể

 • You may come if you wish (anh có thể đến nếu anh muốn)
 • May I go out ? (Tôi có thể ra ngoài được không?)
 • May I sit here? (Tôi có thể ngồi ở đây chứ?)

Diễn đạt khả năng xảy ra: – dùng trong dự báo thời tiết, dự đoán

 • It may rain tomorrow (dự báo thời tiết trên truyền hình).

Diễn đạt một mục đích

 • I will write today so that he may know the time we will come

Diễn đạt hy vọng hoặc mong muốn

 • May you both happy! (Cầu chúc cho anh chị thật hạnh phúc!)

Diễn tả sự nhượng bộ

 • Come whatever it may, I will marry her (Cho dù có chuyện gì, tôi vẫn cưới cô ấy)

Cách dùng động từ khuyết thiếu “Should”

Diễn đạt sự bắt buộc

 • You should not drink and drive (Anh không được uống rượu khi lái xe)

Dùng để đưa ra lời khuyên hoặc giới thiệu, đề xuất

 • You should stop smoking (Anh nên bỏ thuốc lá đi)

Đưa ra kết luận để ướm hỏi

 • We should arrive before dark (Chắc là chúng ta đến trước lúc trời tối)

Đưa ra lời thỉnh cầu

 • I should like to make a phone call (Tôi cần gọi điện thoại)

Diễn đạt ai đó đã làm sai việc gì đó

 • You should have been here with me yesterday evening (Lẽ ra anh đã phải ở đây tối qua với em – tuy nhiên anh đã không)

Sử dụng trong câu điều kiện

Click Xem thêm ví dụ câu điều kiện

./

Facebook Comments