[Tài liệu] Bài giảng điện tử tiếng Anh Global Success 6 (HK2)

Bài giảng điện tử tiếng Anh Global Success 6 (HK2) gồm  các Unit: 7,8,9,10,11,12 và Review 3, Review 4

Tổng file zise: 450MB

 

Mô tả

[Tài liệu] Bài giảng điện tử tiếng Anh Global Success 6 (HK2) được biên tập dưới dạng file Microsoft Power Point bản đẹp, rõ ràng đầy đủ các học phần, giúp thầy cô có thêm tư liệu giảng dạy trên lớp.

Xem thử:

Facebook Comments