Cách dùng các động từ khuyết thiếu – Modal verbs

Cách dùng động từ khuyết thiếu

Động từ khuyết thiếu (modal verbs) là một dạng động từ đặc biệt và thường xuyên dùng trong tiếng Anh. Một số động từ khuyết thiếu như: can, may, could, would …Trong khuôn khổ của bài này các bạn sẽ được học cách dùng nói chung đối với loại động từ đặc biệt này.

CÁCH DÙNG MODAL VERB (ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU)

Động từ khuyết thiếu – modal verbs được dùng:

– Khi chúng ta muốn đưa ra lời thỉnh cầu, mời mọc, mong muốn, hy vọng, ý định, những điều lịch sự, tế nhị. Ngoài ra động từ khuyết thiếu còn được dùng để diễn tả khả năng, sở thích, sự bắt buộc …

Xem một số ví dụ về cách sử dụng động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh:

– Diễn tả khả năng, năng lực: I can speak English, Chinese and little Japanese. (Tôi có thể nói tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, và một chút tiếng Nhật Bản)

– Đưa ra thỉnh cầu : Can I take you home in the rain?

(Anh đưa em về dưới trời mưa được không?)

– Đưa ra mời mọc : I would like to take you home / would you like something to drink

(Anh đưa em về nhé?/ Bạn có muốn uống gì không?)

– Diễn tả ý định: We shall let you know our decision (Chúng tôi định sẽ nói cho anh biết về quyết định của chúng tôi)

– Diễn tả sự bắt buộc: You must stay at home with me this evening

(Tối nay anh phải ở lại đây với em)

– Diễn tả sự bắt buộc có ý khuyên nhủ : You should come to class in time (Bạn nên đến lớp đúng giờ)

Ghi chú: Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học.

Facebook Comments