Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam

285.000 

Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam

Hiện trạng, Mô hình, Định hướng và chính sách phát triển

Nhà xuất bàn: Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023

Số trang: 439

Kích thước: 16×24 cm

Mô tả

Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam

Hiện trạng, Mô hình, Định hướng và chính sách phát triển

Nhà xuất bàn: Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2023

Số trang: 439

Kích thước: 16×24 cm

 

Facebook Comments