[Tài liệu] Bài luyện dạng câu bị động tiếng Anh lớp 9 thi vào lớp 10 (có đáp án)

6.000 

[Tài liệu] Bài luyện dạng câu bị động tiếng Anh lớp 9 thi vào lớp 10. Tài liệu bao gồm cả phần tổng hợp lý thuyết về câu bị động bài tập và đáp án. File type: PDF. Số trang: 7 trang

Mô tả

[Tài liệu] Bài luyện dạng câu bị động tiếng Anh lớp 9 thi vào lớp 10. Tài liệu bao gồm cả phần tổng hợp lý thuyết về câu bị động bài tập và đáp án giúp các em học sinh lớp 9 hệ thống lại kiến thức qua đó làm tốt bài tập về câu bị động trong các kỳ thi lớp 9 và thi vào lớp 10 THPT quốc gia.

Facebook Comments