[Tài liệu] Sách 25 Bài tập đàm phán bằng tiếng Anh trong kinh doanh (2 tập PDF)

[Tài liệu] Sách 25 Bài tập đàm phán bằng tiếng Anh trong kinh doanh (PDF)

 

Mã: EC_48870 Danh mục: ,

Mô tả

[Tài liệu] Sách 25 Bài tập đàm phán bằng tiếng Anh trong kinh doanh (PDF)

Xem thử 20 trang đầu tiên

 

 

Facebook Comments