Phân biệt cách dùng Raise và Rise

Phân biệt raise và rise
()

Nếu chưa nắm rõ chức năng của 2 từ này thì rất dễ nhầm lẫn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phân biệt cách dùng raiserise trong câu tiếng Anh.

Những điểm cần chú ý khi dùng raise

Để dùng đúng hai từ trên bạn chỉ cần nhớ từ “raise” có túc từ tân ngữ đi theo còn “rise” thì không.

Chia động từ:

Phân biệt Hiện tại  Quá khứ Quá khứ phân từ Hiện tại phân từ
raise  raise raised raised raising
rise  rise rose  risen  rising

Xét các ví dụ về cách dùng raise và rise dưới đây:

Sai: – They are trying to rise the heavy concrete piles up to the 8th floor of the building. (họ đang cố gắng nâng cái cọc bê tộng nặng lên trên tầng 8 của toà nhà.

Đúng: They are trying to raise ….

Sai: The bread was raising slowly.

Đúng: The bread was rising slowly. (Chiếc bánh mỳ từ từ nổi lên)

Note: 

– Động từ “arise” được sử dụng giống như “rise”

Ví dụ: We will arise tomorrow morning at 6 o’clock (Sáng ngày mai chúng ta sẽ dậy lúc 6 giờ)

– Chia sẻ để mọi người cùng học

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!