Phân biệt cách dùng lay và lie trong tiếng Anh

Cách dùng hai động từ Lay và Lie

Bài học hôm nay sẽ giúp bạn phân biệt cách dùng 2 từ “lay” và “lie”.

Mức độ, tần suất nhầm lẫn cách dùng lay và lie

Trong đàm thoại giao tiếp hay nghe nói thì tần suất nhầm lẫn giữa 2 từ này nhiều hơn trong văn viết và hoạt động dịch thuật. 

Có 3 phương pháp tiếp cận

– Hiểu được nghĩa của mỗi từ trong tiếng Việt là gì

– Nắm được thể loại động từ của mỗi từ

– Thời và thể dùng trong mỗi từ

Theo phương pháp tiếp cận trên ta sẽ đi từng phần để các bạn hiểu rõ vấn đề.

Đầu tiên chúng ta cần phải khẳng định cả 2 từ trên đều là động từ nhưng một là tha động từ còn từ kia là tự động từ. Qua đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại kiến thức về loại động từ trong tiếng Anh.

Vậy tha động từ là gì: tha động từ là động từ cần có tân ngữ trực tiếp đi theo ngay sau nó (trong một số giáo trình gọi là túc từ trực tiếp) thì nó mới đủ nghĩa.

Ví dụ: He kicks the ball. 

Còn tự động từ là động từ không có tân ngữ (túc từ), tự nó đã mang đủ nghĩa. 

Ví dụ: The sun rises early

Bây giờ ta bàn tới thời và thể của 2 động từ này qua bảng sau để các bạn có cái nhìn rõ hơn.

 Present tense Past tense  Past Participle   Meaning  
 lay  laid laid  to put  something down (on something) Đặt cái gì xuống  
lie   lay lain   to rest or recline – Nghỉ ngơi Bất quy tắc 

 

Giải nghĩa

Với từ “lay” = to put something down (on something) có nghĩa là đặt cái gì xuống (trên) cái gì. Đây là một tha động từ cần có tân ngữ đi sau nó mới đủ nghĩa. Xét vị dụ dưới đây

Ví dụ:

I lay my head on the pillow (Tôi đặt đầu lên chiếc gối). Trong đó “I” là chủ ngữ (tiếng anh là subject và ký hiệu là S, “my head” là tân ngữ (tiếng anh là object và được ký hiệu là O.

– I laid my laptop on the floor

– I’ve laid the breakfast on the table 

– Yesterday I laid in bed until noon (cách dùng sai – not correct)

– Yesterday I lay in bed ……….(cách dùng đúng – correct use)

Với từ “lie” = to rest or recline (nghỉ ngơi). Đây là một tự động từ và nó không có tân ngữ theo sau. Ví dụ:

– The cat lies in front of my daughter 

– She’ve lain in my bed for two hours 

– She is laying in the sun (wrong)

– She is lying in the sun (correct)

– Lie down or tilt his head backward

Chú ý thú vị

Trong tiếng nóng của người Anh, Mỹ thì cụm từ : Get laid = sex do đó các bạn cần tránh cách sử dụng cụm từ trên để khỏi nhầm lẫn trong tình huống tế nhị này.

Questions

Các bạn thử luyện với một số câu hỏi nhỏ dưới đây xem sao. Chúc các bạn học tốt.

– Please, ………..the bill on the desk

– You look sick. ……….down!

– I need to ……………in a bed

– The dinner was …………on the table

 Trường hợp khác

Chúng ta cũng cần có sự phân biệt tránh nhầm lẫn với một từ “lie” khác có nghĩa tiếng Việt là “nói dối” – speak falsely. Đây là động từ có quy tắc ở dạng quá khứ và quá khứ phân từ là “lied”. Dạng -ing của nó là “lying”. Danh từ có nghĩa là lời nói dối.

Ví dụ:

– I suspect she lies about her age. (Tôi nghi ngờ là cô ta nói dối về tuổi của cô ta.)

– She lied to me when she said she loved me (Cô ấy nói dối tôi là cô ấy yêu tôi) – không thể tha thứ các bạn nhỉ.

Ghi chú: Chia sẻ bài viết lên mạng xã hội để mọi người cùng học.

Facebook Comments