Khác nhau giữa Accept và Except

Phân biệt accept và except

Bài trước chúng ta đã học về cách dùng từ except, bài học này chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau giữa accept và except nhé.

Sự khác nhau giữa accept và except

Accept là động từ và nó luôn là động từ với nghĩa “tiếp nhận cái gì đó”

Ví dụ:

– I accept your apology (Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu)

Còn “Except” vừa có thể là động từ, vừa có thể là giới từ.

Ví dụ except được dùng với chức năng giới từ:

– Every girl  comes here except Anna 

Ví dụ except được dùng với chức năng động từ:

– We except Tom from the responsibility

Một vài ví dụ khác để bạn có cái nhìn phân biệt thấu đáo hơn tránh được nhầm lẫn khi sử dụng hai từ này:

– I will accept the gift when he brings it (Tôi sẽ nhận quà anh mang tới cho tôi) Không dùng except 

– The Directors has decided to except some regulations from the Business Agreement (Ngài giám đốc loại bỏ một số điều khoản ra khỏi hợp đồng kinh doanh)

Accept và Agree

Người ta thường dùng agree, không dùng accept trước động từ nguyên mẫu Infinitive. 

Ví dụ:

I agree to meet her here. ( Sẽ tự nhiên hơn là dùng accept …)

Các vấn đề khác liên quan đến Except sẽ viết trong bài sắp tới. Các bạn chú ý theo dõi

Ghi chú: – Chia sẻ bài viết lên mạng xã hội để mọi người cùng học.

Facebook Comments