Đại từ quan hệ

Đại từ quan hệ là loại đại từ dùng để nối các mệnh đề phụ với mệnh đề chính tạo thành một câu phức trong tiếng Anh.

Đại từ quan hệ thường đứng ngay sau danh từ, cụm danh từ đã đề cập trước đó để bổ sung thông tin cho danh từ hoặc cụm danh từ đó.

Đại từ quan hệ mở đầu một mệnh đề phụ. Đại từ quan hệ cho biết ai đó hoặc sự vật gì đó đã được nói ở trước, có chức năng làm từ nối hai mệnh đề lại với nhau. Xem các ví dụ dưới đây:

  • The man who is standing in front of the house is our boss. (Người đàn ông đang đứng trước nhà là ông chủ của chúng ta)
  • This is the novel which I borrowed yesterday. (Đây là cuốn tiểu thuyết mà tôi mượn hôm qua)
  • They are the beautiful girls who(m) I met at the party.( Họ là những cô gái xinh đẹp mà hôm qua tôi gặp ở buổi tiệc.)

Các đại từ quan hệ như: who/whom/whose dùng cho người hoặc những từ chỉ người còn đại từ “which” dùng cho vật hoặc động vật. Xem các ví dụ:

  • The girl who told you the story about the president is the head of the class (Cô gái người mà đã kể câu chuyện về ngài chủ tịch là lớp trưởng của lớp)
  • The people whose dogs are fierce rarely have good friends. (Những người mà có đàn chó dữ hiếm khi có bạn tốt)
  • He saw the house which she bought (Anh ấy nhìn ngôi nhà mà cô ta đã mua)

Đại từ quan hệ “that” có thể dùng chỉ người hoặc vật, ngoài ra “that” còn được dùng trong dạng thức so sánh hơn nhất: Xem xét các ví dụ sau:

He is the person that /who hit me last night (Hắn chính là người đã đánh em tối qua)

The cake that is on the table is very delicious.(Cái bánh ở trên bàn rất ngon)

It is the most interesting film I have ever seen. (Đó là bộ phim hay nhất mà tôi đã từng xem)

I will tell the news to the first person that I meet (Tôi sẽ nói thông tin này cho người đầu tiên mà tôi gặp)./

Facebook Comments