Cách sử dụng amount và number

Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu sự khác nhau cũng như cách sử dụng amount và number trong tiếng Anh qua các ví dụ cụ thể dưới đây..

Cách sử dụng amount

Từ “amount” được dùng để biểu thị số lượng không đếm được còn từ “number” được dùng với các đối tượng có thể đếm được (người hoặc đồ vật).

Ví dụ:

– The amount of bricks on wall is rather few (Số lượng viên gạch trên tường là khá ít) – Cách dùng này sai

– The number of bricks …. (cách dùng đúng)

– This University has a large amount of foreign students. (Trường đại học này có một số lượng lớn sinh viên nước ngoài) – Cách dùng này sai

– This University has a large number of ….(cách dùng đúng)

– There is a small amount of salt in his noodle bowl. (chỉ có một chút muối trong tô phở của anh ấy) – Đúng

– A great number of pets can drive you mad (đúng)

– Expect a certain amount of madness when you marry someone with pets (đúng)

– The amount of money needed becomes larger day by day. (Càng ngày càng cần nhiều tiền hơn) – đúng

– $10.20 million: Amount of advertising dollars spent on pre-buys for the Summer. (lượng tiền bỏ ra để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ) – sai

Ghi chú: Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học

Facebook Comments