[Tài liệu] IELTS Writing with Answer Key-MAXIMISER (PDF)

[Tài liệu] IELTS Writing with Answer Key-MAXIMISER (PDF)

  • Tải tài liệu nhanh chóng không phải chờ
  • Không cần đăng ký tài khoản
  • Không cần đăng nhập
  • Không quảng cáo làm phiền
  • File type: PDF
  • Số trang: 253
  • Size:55.7MB
Mã: EC_18727 Danh mục: ,

Mô tả

[Tài liệu] IELTS Writing with Answer Key-MAXIMISER (PDF)

Đây là một cuốn must- read được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của bài thi IELTS. Nó cung cấp đầy đủ các loại sách.

Các tính năng chính của cuốn sách: cung cấp 360 mẫu viết và tiêu chuẩn (AC) & (GT) với câu trả lời mô hình; giúp các ứng viên nhắm mục tiêu IELTS. có 90 bài tập bổ sung (AC) & (GT) để thực hành thêm, các tính năng ‘Ngôn ngữ hữu ích’ cho Bài kiểm tra Viết IELTS, được thiết kế phù hợp cho tất cả các ứng cử viên IELTS, lý tưởng cho việc học độc lập hoặc sử dụng lớp học

Xem thử 20 trang đầu

Facebook Comments