[Tài liệu] Collins Grammar for IELTS (PDF + Audio files)

Collins Grammar for IELTS (PDF + Audio files)

  • Tải tài liệu nhanh chóng không phải chờ
  • Không cần đăng ký tài khoản
  • Không cần đăng nhập
  • Không quảng cáo làm phiền
  • File type: PDF
  • Số trang: 127
  • Size: PDF: 2MB/ Audio files: 68MB
Mã: EC_78761 Danh mục: ,

Mô tả

[Tài liệu] Collins Grammar for IELTS (PDF + Audio files)

Cuốn sách Grammar for IELTS nằm trong bộ sách Collin For IELTS được viết bởi Jo Tomlinson và Fiona Aish. Giúp bạn tăng thêm kiến thức về ngữ pháp trong các bài thi IETLS từ Listening, Reading, Writing đến Speaking.

Xem trước 10 trang đầu tiên:

Facebook Comments