Cách dùng made of, made out of, made from, made with

Phân biệt made of, made with, made from

Có nhiều bạn học sinh, sinh viên vẫn thường nhầm lẫn về cách dùng made of, made out of, made from, made with. Dưới đây là cách phân biệt.

Các cụm từ made of, made out of, made from, và made with có sự khác biệt khá nhiều và khi được hỏi về cách sử dụng đúng những cụm từ này thì nhiều thầy cô dạy tiếng Anh và cho đến ngay cả người bản địa cũng phải lắc đầu. 

Cách dùng made of

– Khi cái gì đó vẫn giữ được dạng thức nguyên thuỷ của nó, hay nguyên liệu, chất liệu không bị thay đổi trong quá trình làm ra đồ vật, sản phẩm đó. Chúng ta vẫn nhìn được bằng mắt thường

– Sử dụng made of khi chúng ta muốn nói đến chất liệu hay chất lượng của đồ vật hay sản phẩm nào đó.

Ví dụ: 

– This bowl is made of bamboo (chất liệu của cái bát vẫn là tre). Bamboo is visible.

– This house is made of bricks. (nguyên liệu làm nên cái nhà vẫn là những viên gạch mà ta có thể nhìn thấy) – Bricks are visible.

– Her shirt is made of cotton (khi làm thành cái áo thì chất liệu cotton vẫn là cotton chứ không phải là polyester hay plastic …)

– The TV remote control is made of plastic

– Our house was made of wood with an iron roof.

– Many things nowadays seem to be made of plastic

Cách dùng made from

– Chúng ta sử dụng made from khi chúng ta muốn nói đến quá trình sản xuất hay làm ra đồ vật hay sản phẩm nào đó như thế nào.

– Khi dạng thức hay bản chất của chất liệu, nguyên liệu bị thay đổi trong quá trình chế biến, sản xuất ra một đồ vật hay sản phẩm nào đó, không thể hoàn nguyên về chất liệu, nguyên liệu ban đầu. 

Ví dụ:

– Paper is made from trees. (cây đã không còn là cây, không còn cái cây nào cả mà đã biến thành giấy)
– Wine is made from grapes. (tương tự, khi chế biến thành rượu vang, những quả nho đã không còn là quả nho nữa tức là đã chuyển dạng thức từ quả nho thành rượu vang, khi bạn lấy một ít rượu ra bạn không còn nhìn thấy quả nho nào nữa.)

– The vodka is made from potatoes.
– The tea is made from barley.

Cách dùng made with

– Chúng ta dùng made with khi nói về thành phần cấu tạo của thức ăn, đồ uống. (We use made with most often to talk about the ingredients of food and drink, a mixture of ingredients, or parts or pieces …)

– This dish is made with beef, red peppers and herbs.

– Is sushi always made with raw fish or do the Japanese use cooked fish too?

– The glasses are made with plastic, metal, and glass

– The cake is made with flour, sugar, and eggs

(or ingredients are something intangible):

– The cake is made with love/passion/care/special energy

Cách dùng made out of

– Chúng ta dùng made out of khi muốn nói đến một cái gì đó đã bị thay đổi, chế tạo, chế biến từ một cái này thành một cái khác. (We usually use made out of when we talk about something that has been changed or transformed from one thing into another):

– In the 1970s, it was popular to have candle-holders made out of wine bottles (only wine bottles not other things)

– They were living in tents made out of old plastic sheets. (only plastic sheets not other things)

– The temple is made out of copper/gold/silver…

– The remote control is made out of plastic (only plastic not other things)

– This table is made out of wood (only wood not other things)

Ghi chú: 

– Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học tập trao đổi kiến thức.

Facebook Comments