Cách dùng After all trong tiếng Anh

Cách dùng After all

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách dùng “After all” trong tiếng Anh.

Nghĩa của từ cụm từ After all

“After all” có nghĩa: rốt cuộc, xét cho cùng, sau hết, nhưng không giống với nghĩa của từ “finally” (sau cùng, kết thúc, cuối cùng).

Cách dùng cụm từ after all

1. Được dùng để nhấn mạnh sự thay đổi về một quyết định, một kế hoạch trước đó (nhấn mạnh sự thay đổi)

Conversation:

A. Will you come to the debut of our new fashion shop on September 5th?

  B. Yes, I will.

  A. It’s good, thank you.

  B. Oh, I will have an important meeting on that day, I am so sorry, Mr An. I can’t come after all.

   B. That’s ok, Ms Quynh

– Hung decided to choose Ha Long Bay as the destination for his vacation. However,  It seems that he will go to Da Lat after all.

– You came to the party after all. (mọi người đã không hy vọng là bạn sẽ đến vì trước đó bạn nói bạn sẽ không đến được vì một sự kiện khác)

– It didn’t rain after all. (Trước đó đài truyền hình dự báo sẽ có mưa trong một thời điểm nào đó)

2. Diễn tả sự trái ngược với mong đợi 

– I expected to fall the interview, but I passed after all (Tôi nghĩ mình sẽ trượt phỏng vấn, nhưng tôi lại đỗ)

3. Đưa ra một điểm hay lý do cho việc gì

– I was afraid of after all, they were armed (Lúc đó tôi quá sợ hãi, chúng có vũ khí)

– I think we should let her go out with her boyfriend. After all, she is a big girl now (Tôi nghĩ chúng ta nên để con nó đi chơi với bạn trai của nó. Bà nên biết rằng, giờ con nó cũng đã lớn rồi mà bà.)

Ghi chú: Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học.

Facebook Comments