Cách dùng cụm từ: ‘a cluster of…’

Từ ‘cluster – a group of people or things’ có nghĩa là ‘cụm, đám, đàn, bầy….’. Hôm nay chúng ta cùng học cách diễn đạt cụm từ ‘a cluster of..’

Định nghĩa: Từ “cluster” được định nghĩa như sau:

  • Một nhóm vật, hoặc người ở gần nhau, liền kề nhau
  • Nhiều vật cùng loại lớn lên, hoặc được tập trung lại với nhau

Chúng ta cùng xem các ví dụ sau:

A cluster ofDanh từ (số nhiều)Nghĩa
HousesMột dãy nhà
SpectatorsMột nhóm khán giả
IslandsMột quần đảo
BombsMột loạt bom
StarsMột chùm sao
BlossomsMột khóm hoa
GrapesMột chùm nho
RatsMột đàn chuột
TouristsNhóm du khách
BananasMột nải chuối

Mời các bạn cùng cho thêm ví dụ bằng cách viết comment bên dưới nhé

Facebook Comments