Healthy living: Project

Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi lời giải cho học phần cuối Project – Unit 2: Health Living, Giáo trình Global Success Lớp 7.

BUILD HEALTHY HABITS

Your class is starting a campaign to make your school a healthier place. In groups, make a poster about a bad habit that the students in your school often do and give some tips to change that habit.

 1. Discuss and find a bad habit and some tips to change it.

(Thảo luận và tìm một thói quen xấu và một số mẹo để thay đổi nó.)

 1. Find or draw a picture to illustrate your idea.

(Tìm hoặc vẽ một bức tranh để minh họa cho ý tưởng của bạn.)

 1. Present your poster to the class.

(Trình bày áp phích của bạn cho cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

1. A bad habit: Eating unhealthy food
(Một thói quen xấu: Ăn đồ ăn không lành mạnh.)

Tips to change it:
(Mẹo để thay đổi nó)

 • Eat healthy food.
  (Ăn thức ăn lành mạnh.)
 • Drink more water.
  (Uống nhiều nước.)
 • Eat a nutritious diet.
  (Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng.)
 • Avoid drinking soft drinks.
  (Tránh uống nước ngọt.)
 • Eat less fast food.
  (Ăn ít thức ăn nhanh.)

2. Some pictures you can use in your poster.

(Một vài bức ảnh bạn có thể sử dụng trong tấm áp phích)

Present to your class: (Trình bày trước lớp)

There are many bad habits that the students in my school often do. However, eating unhealthy food is the most common. An unhealthy diet can make us more tired, reduce focus and cause long-term health effects. Here are some tips to change it:

 • Eat healthy food
 • Drink more water
 • Eat a nutritious diet
 • Avoid drinking soft drinks.
 • Eat less fast food./
Facebook Comments