[Tài liệu] Improve Your IELTS Writing Skills (PDF)

Improve Your IELTS Writing Skills

  • Tải tài liệu nhanh chóng không phải chờ
  • Không cần đăng ký tài khoản
  • Không cần đăng nhập
  • Không quảng cáo làm phiền
  • File type: PDF
  • Số trang: 112
  • Size: 13.6MB
Mã: EC_18731 Danh mục: ,

Mô tả

[Tài liệu] Improve Your IELTS Writing Skills (PDF)

Cuốn sách chuẩn bị tập trung cho các kỹ năng viết của bài thi IELTS bao gồm hướng dẫn từng bước lý tưởng cho việc tự học, các kỹ thuật để củng cố cách tiếp cận các nhiệm được sử dụng trong kỳ thi IELTS và thực hành các bài kiểm tra vào cuối mỗi bài học.

Cuốn sách còn note lại các điểm ngữ pháp đắt giá, giúp người viết đạt điểm cao hơn về sự đa dạng và phức tạp về ngữ pháp.Sau mỗi bài học, bạn sẽ có một bảng so sánh các từ đồng nghĩa nhưng ở các mức độ intermediate hay advanced, một cách rất hiệu quả để học từ vựng cho Writing.Ngoài ra, một vài bài viết còn chia sẻ các kiến thức hay, các bước làm bài cho kỹ năng viết, rất đáng để tham khảo.

Xem thử 20 trang đầu tiên:

Facebook Comments