[Tài liệu] Collins Speaking for IELTS (PDF + Audio files)

Collins Speaking for IELTS (PDF + Audio files)

  • Tải tài liệu nhanh chóng không phải chờ
  • Không cần đăng ký tài khoản
  • Không cần đăng nhập
  • Không quảng cáo làm phiền
  • File type: PDF
  • Số trang: 146
  • Size: 54MB
Mã: EC_48765 Danh mục: ,

Mô tả

[Tài liệu] Collins Speaking for IELTS (PDF + Audio files)

Cuốn sách sẽ có 11 chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS Listening tương ứng 11 unit và 1 Unit để các bạn luyện tập

Xem thử 10 trang đầu tiên:

Facebook Comments