[Tài liệu] Chuyên đề lý thuyết và bài tập ngữ âm ôn thi vào lớp 10

7.000 

[Tài liệu] Chuyên đề bao gồm lý thuyết và các dạng bài tập ngữ âm khác nhau giúp các em học sinh lớp 9 nắm chắc chuyên đề Ngữ âm tiếng Anh để hoàn thành tốt nhất bài kiểm tra học kỳ lớp 9 cũng như làm bài thi vào lớp 10.

Mô tả

[Tài liệu] Chuyên đề lý thuyết và bài tập ngữ âm ôn thi vào lớp 10 bao gồm lý thuyết và các dạng bài tập ngữ âm khác nhau giúp các em học sinh lớp 9 nắm chắc chuyên đề Ngữ âm tiếng Anh để hoàn thành tốt nhất bài kiểm tra học kỳ lớp 9 cũng như làm bài thi vào lớp 10.

Facebook Comments