[Tài liệu] Bài giảng điện tử tiếng Anh Global Success 6 (HK1)

[Tài liệu] Bài giảng điện tử tiếng Anh Global Success 6 (HK1) – Bản đẹp

Tài liệu được biên tập dưới dạng files power point trình chiếu bài giảng gồm:

6 Units và 2 Reviews

  • Unit 1: 7 files
  • Unit 2 : 7 files
  • Unit 3: 7 files
  • Unit 4: 7 files
  • Unit 5: 7 files
  • Unit 6: 7 files

Total file size: 492 MB

 

 

 

Mô tả

[Tài liệu] Bài giảng điện tử tiếng Anh Global Success 6 (HK1) được biên tập dưới dạng file Microsoft Power Point bản đẹp, rõ ràng đầy đủ các học phần, giúp thầy cô có thêm tư liệu giảng dạy trên lớp.

Xem thử

Facebook Comments