Trạng từ quan hệ trong mệnh đề tính ngữ

mệnh đề tính ngữ

Chúng ta biết rằng mệnh đề tính ngữ được bắt đầu bởi đại từ quan hệ hoặc trạng từ quan hệ, bài này chúng ta xem xét trường hợp trạng từ quan hệ trong mệnh đề tính ngữ (relative adverb).

Mệnh đề tính ngữ là gì

Như đã nói ở phần đầu, mệnh đề tính ngữ có thể được bắt đầu bằng đại từ quan hệ như: who, whom, whose, which, that.

Tuy nhiên mệnh đề tính ngữ còn có thể bắt đầu bằng trạng từ quan hệ như: where, when, và why (trong đó “why” luôn được dùng trong mệnh đề hạn định)

Xét các ví dụ dưới đây:

–  The village where my mother was born was destroyed by an earthquake.

(Ngôi làng nơi mà mẹ tôi được sinh ra bị phá huỷ bởi một trận động đất)

–  Kyoto, where my mother was born, is famous for its many beautiful temples and shrines. (Kyoto nơi mà mẹ tôi được sinh ra là một nơi nổi tiếng với nhiều lăng mộ và đền thờ)

–  December 25 is the day when Christians celebrate the birth of Jesus Christ.

(Ngày 25 tháng 12 là ngày mà những người theo đạo thiên chúa kỉ niệm ngày chúa Jesu ra đời)

–  Many people exchange gifts on December 25, when Christians celebrate the birth of Jesus Christ.

–  The slavery issue was only one reason why (that ) the Northern and Southern states fought against each other during the Civil war

–  Most people remember what they were doing on the day when president Kennedy was assassinated 

(Hầu hết mọi người đều nhớ họ đang làm gì trong ngày mà tổng thống Mỹ Kenedy bị ám sát)

– I can never forget the day when I met Ngoc at My Dinh bus Station 9 years ago

(Tôi không thể nào quên được cái ngày mà tôi gặp Ngọc ở bến xe Mỹ Đình cách đây 9 năm)

– That is the reason why he always miss me

(Đó là lý do tại sao mà anh ấy luôn nhớ đến tôi)./.

Facebook Comments