Phân biệt ngoại động từ và nội động từ tiếng Anh

Hướng dẫn chi tiết cách dùng 2 loại động từ dễ nhầm lẫn là Ngoại động từ (một số giáo trình gọi là “tha động từ” – transitive verbs, và nội động từ còn gọi là “tự động từ” – intransitive verbs.

Hướng dẫn chi tiết cách dùng 2 loại động từ dễ nhầm lẫn là ngoại động từ (transitive verbs) và nội động từ (intransitive verbs)

Cách dùng ngoại động từ (transitive verb)

– Theo sau phải có tân ngữ (object), có thể là tân ngữ trực tiếp (direct object) hoặc có thể là tân ngữ gián tiếp (indirect object) thì câu mới đủ nghĩa.

–  Sử dụng trong passive voice (câu bị động)

Ví dụ

– Quang kicks the ball

– Parents lend children their experience and a vicarious memory

– I want a smile from their daughter

– Phu painted a beautiful canvas about Hanoi

– He wrote a love poem on small piece of paper

– Peter found us the book (tha động từ đi với tân ngữ gián tiếp)

– She was driven away in a luxury car (trong câu bị động)

Chú ý: Trong một số giáo trình thì Ngoại động từ (transitive verbs) còn được chia ra làm 3 loại: 

Mono-transitive

(theo sau chỉ có tân ngữ trực tiếp)

– He bought a car

Ditransitive

(theo sau có cả tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp)

– The boy gives the girl  a candy 

complex-transitive

(theo sau là tân ngữ trực tiếp và một thành phần khác gọi là object attribute,…)

– They found the novel interesting

Cách dùng nội động từ (Intransitive verb)

– Không có tân ngữ theo sau

– Không dùng trong câu bị động

Ví dụ:

– The sun rises in the east (Mặt trời mọc ở đằng đông)

– They will arrive on time (Họ sẽ đến đúng giờ)

– To escape the midday sun, the cats lie in the shade under our cars

– She cries all day (Cô bé cứ khóc suốt cả ngày)

– The children have just slept (các con vừa mới ngủ) 

– Snow falls down in winter (Tuyết rơi vào mùa đông)

– Ice is melting in antarctica (Băng đang tan ở Nam Cực)

– Peter runs over the hill

Ngoại lệ: vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

Chú ý: cũng có một số động từ đặc biệt có thể làm transitive hoặc có thể làm intransitive 

– He ran to work this morning (intransitive verb)

– He runs a big business in the city (transitive verb) 

– She will run her second marathon on Sunday (transitive verb)./

Facebook Comments