Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn

Cách dùng thì quá khứ

Chúng ta dùng thì quá khứ tiếp diễn khi muốn nhấn mạnh đến quá trình, tiến trình của hành động, sự việc trong quá khứ.

Thì quá khứ tiếp diễn được dùng khi:

1. Muốn diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ

By this time last week she was fishing with him => “by this time last week” là một thời điểm trong quá khứ.

When I came, he was kissing another girl and my love came to an end since then => “when I came” là một thời điểm trong quá khứ.

Khi tôi đến, anh ta đang hôn một cô gái khác và tình yêu của tôi kết thúc kể từ đó

At 10 o’clock yesterday, we were watching television. (Vào lúc 10h ngày hôm qua, chúng tôi đang xem TV.)

At this time 5 days ago, I was travelling in Europe. (Vào thời gian này cách đây 5 ngày, tôi đang du lịch bên Châu Âu.)

2. Diễn tả tính liên tục của hành động trong quá khứ

– He was staying here with me all day yesterday (Hôm qua hắn ở đây suốt với em). Cụm từ “all day yesterday” nhằm diễn tả tính liên tục của hành động.

– My grandfather was coughing all night long (Ông nội tôi ho suốt đêm qua). Cụm từ “all nigh long” diễn tả tính liên tục của hành động.

– She was always singing all day. (Cô ta hát suốt ngày)

Cách dùng khác của quá khứ tiếp diễn

3. Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào.

– Hành động đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia thì quá khứ đơn.

Ví dụ:

– He was playing game when his father came into the room. (Cậu ta đang chơi game khi bố cậu ta vào phòng.)

Ta thấy có hai hành động đều xảy ra trong quá khứ: “chơi game” và “bố vào phòng”. Vào thời điểm đó hành động “chơi game” đang diễn ra thì bị xen ngang bởi hành động “bố vào phòng”.

– She was cleaning house when they got there. (Cô ta đang lau nhà khi họ tới đó.)

Ta thấy hành động “lau nhà” đang diễn ra và hành động “họ đến” xen vào. Hai hành động này đều xảy ra trong quá khứ.

4. Diễn tả hai hành động đồng thời xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ, trong câu có “while”.

Khi có hai hành động cùng xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ, chúng ta chia cả hai hành động đó ở thì quá khứ tiếp diễn.

Ví dụ:

– My mother was cooking lunch while my father was watching TV at 10 am yesterday. (Mẹ tôi đang nấu ăn trong khi bố tôi đang xem TV lúc 10h sang hôm qua.)

– I was studying English while my sister was listening to music last night. (Tôi đang học tiếng Anh trong khi chị tôi đang nghe nhạc tối hôm qua.)

– While I was taking a bath, he was repairing the water pump. (Trong khi tôi đang tắm thì anh ấy sửa máy bơm nước.)

– While I was driving home, Craig was trying to call me. (Craig đã cố gắng liên lạc với tôi trong lúc tôi đang lái xe về nhà.)

./.

Facebook Comments