Cách dùng Lend và Loan trong tiếng Anh

Phân biệt cách dùng lend và loan

Cả hai từ này đều có nghĩa cho mượn, cho vay nhưng có sự khác nhau về cách dùng. Hôm nay chúng ta học cách dùng lend và loan nhé.

Cách dùng lend và loan

Trong cách dùng thông thường nhất là trong cách dùng tiếng Anh của người Anh (British English) thì “lend” là động từ và “loan” là danh từ. Tuy nhiên ở một số nước “loan” có thể được sử dụng như là một động từ ví dụ như ở Mỹ từ “loan” được dùng như một động từ và có thể chấp nhận đặc biệt khi đề cập tới việc cho vay tiền. 

Muốn dùng đúng hai từ này thì tốt nhất nên dùng “lend” với chức năng động từ và dùng “loan” với chức năng danh từ:

Ví dụ về cách dùng lend và loan

Lend me a hand (Giúp tôi một tay)

Lend me your ears (Lắng nghe tôi nói)

– He will lend me VND5 million (Anh ấy sẽ cho tôi mượn 5 triệu đồng)

– If you’ll lend me a few minutes of your time, Jenifer, I’d be glad.

– He will make me a loan of VND5 million (loan là danh từ)

– She asked me for a loan

– If you lend me VND10 million, I will repay the loan next month.

– I will loan you the money so you can pay for University (loan trong trường hợp này là động từ)

– Please could you loan me some money.

– I’ll loan him the car if he really needs it.

“Lend” không hẳn có cùng nghĩa về tài chính giống như là “loan” và bạn có thể cho mượn những vật thể hữu hình hoặc vô hình:

Ví dụ:

– I will lend you my bicycle so you can get to work on time.

– When I’ve finished reading my book, I’ll lend it to you.

– Could you lend a hand with this suitcase?

– The new carpet lends the room a cheerful air

Ghi chú:

– Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học tập trao đổi

Facebook Comments