[Tài liệu] Tổng hợp bài tập viết lại câu tiếng Anh 9 ôn thi vào lớp 10

10.000 

Tổng hợp bài tập viết lại câu tiếng Anh 9 ôn thi vào lớp 10. Tài liệu được biên soạn bao gồm tổng hợp lý thuyết và bài tập vận dụng. Số trang: 29 trang

Mô tả

[Tài liệu] Tổng hợp bài tập viết lại câu tiếng Anh 9 ôn thi vào lớp 10. Tài liệu được biên soạn bao gồm tổng hợp lý thuyết và bài tập vận dụng. Tài liệu rất cần thiết và là tư liệu ôn tập hữu ích cho các em học sinh lớp 9 đang ôn thi vào lớp 10 cũng như thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Facebook Comments