[Tài liệu] Bài tập từ đồng nghĩa trái nghĩa

10.000 

Tổng hợp 50 bài tập về từ đồng nghĩa, trái nghĩa trong tiếng Anh

File type: PDF

Số trang: 27

Size: 477KB

Mã: EC_48252 Danh mục:

Mô tả

[Tài liệu] Bài tập từ đồng nghĩa trái nghĩa

Tổng hợp 50 bài tập về từ đồng nghĩa, trái nghĩa trong tiếng Anh giúp cho học sinh ôn tập và nâng cao kiến thức từ vựng nhằm chuẩn bị tốt cho các kỳ thi.

Facebook Comments