[Tài liệu] Bài tập trật tự tính từ trong tiếng Anh (có đáp án)

10.000 

[Tài liệu] Bài tập trật tự tính từ trong tiếng Anh (có đáp án) gồm 27 trang có đáp án giải chi tiết kèm theo với nhiều dạng bài tập tự luyện khác nhau ở nhiều mức độ. File type: PDF. Số trang: 27

Mô tả

[Tài liệu] Bài tập trật tự tính từ trong tiếng Anh (có đáp án) gồm 27 trang có đáp án giải chi tiết kèm theo với nhiều dạng bài tập tự luyện khác nhau ở nhiều mức độ. Tài liệu bao gồm kiến thức lý thuyết, các dạng bài tập kèm theo đáp án và tự luyện, giúp học sinh làm bài nhanh, đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới

Facebook Comments