[Tài liệu] Từ loại, cấu tạo từ – bài tập và lý thuyết (có đáp án)

10.000 

[Tài liệu] Từ loại, cấu tạo từ – bài tập và lý thuyết (có đáp án).

File: PDF

Số trang: 22 trang

Mã: EC_410227 Danh mục: ,

Mô tả

[Tài liệu] Từ loại, cấu tạo từ – bài tập và lý thuyết (có đáp án).

Từ loại tiếng Anh (parts of speech) là nhóm các từ vựng có đặc điểm chung, được phân biệt cấu tạo, cách sử dụng, vị trí trong câu và dấu hiệu nhận biết. Các loại trừ trong tiếng Anh được chia thành 5 nhóm chính là: Danh từ (Noun); Động từ (Verb); Tính từ (Adjective); Trạng từ (Adverb); Giới từ (Preposition).

Ngoài ra, còn có thêm nhóm từ phụ là: Đại từ (Pronoun); Từ hạn định (Determiner); Liên từ (Conjunction); Thán từ (Interjection)

Facebook Comments