[Tài liệu] Tổng hợp bộ đề các môn thi vào lớp 10 các trường chuyên Hà Nội năm 2024

15.000 

[Tài liệu] Bộ đề các môn chuyên thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024 được tổng hợp trong một file duy nhất 9 trang PDF bao gồm đề các môn chuyên sau:

Chuyên toán: đề toán

Chuyên tin: đề toán

Chuyên Văn: đề ngữ văn

Chuyên Sinh: đề sinh học

Chuyên vật lý: đề lý

Chuyên lịch sử: đề sử

Chuyên địa: đề địa lý

Mô tả

[Tài liệu] Bộ đề các môn chuyên thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024 bao gồm các môn chuyên sau:

Chuyên toán: đề toán

Chuyên tin: đề toán

Chuyên Văn: đề ngữ văn

Chuyên Sinh: đề sinh học

Chuyên vật lý: đề lý

Chuyên lịch sử: đề sử

Chuyên địa: đề địa lý

Facebook Comments